Јавна набавка мале вредноти бр 1/19

 

Јавна набавка канцеларијског потрошног материјала, штампаног материјала и тонера за потребе Основног јавног тужилаштва у Нишу
за 2019.годину

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање заинтересованог лица

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредноти бр 1/18

 

Поступак ЈНМВ - п1 - Канцеларијски потрошни материјал и п2 - Тонери разни

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о додели уговора

 

 

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године