Обрасци

Обрасци захтева и притужби

Јавне набавке

Конкурсна документација за набавке мале вредности

Јавни конкурси

Конкурсна документација

На основу чл. 16. Закона о заштити узбуњивача (Сл. Гласник РС бр. 128/14) и на основу Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл. гласник РС бр. 49115) в.ф. Основног јавног тужиоца у Нишу Саша Ђокић, доноси

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Основном јавном тужилаштву у Нишу

Последњи пут ажурирано: 12. август 2019. године